Fundacja

Fundacja Arton została założona przez dr Marikę Kuźmicz w 2011 roku.
Zajmujemy się opracowywaniem prywatnych archiwów artystek i artystów. Archiwizujemy materiały, opisujemy je, prowadzimy digitalizację.
Od początku istnienia Fundacji objęliśmy opieką już ponad 40 zespołów archiwalnych. Efekty naszej pracy możecie zobaczyć on-line w bazie, która została otwarta w 2018 roku i jest rozwijana do dziś:
www.forgottenheritage.eu
W naszej warszawskiej siedzibie organizujemy wystawy, które zawsze związane są bezpośrednio z archiwami, które opracowujemy.
Wydajemy także katalogi i książki, będące prezentacją opracowanych przez nas archiwów.

Fundacja Arton