Fundacja

Fundacja Arton została założona przez dr Marikę Kuźmicz w 2011 roku.
Zajmujemy się opracowywaniem prywatnych archiwów artystek i artystów. Archiwizujemy materiały, opisujemy je, prowadzimy digitalizację.
Od początku istnienia Fundacji objęliśmy opieką już ponad 40 zespołów archiwalnych. Efekty naszej pracy możecie zobaczyć on-line w bazie, która została otwarta w 2018 roku i jest rozwijana do dziś:
www.forgottenheritage.eu
Obecnie pracujemy wyłącznie nad archiwami kobiet.
W naszej warszawskiej siedzibie organizujemy wystawy, które zawsze związane są bezpośrednio z archiwami, które opracowujemy.
Wydajemy także katalogi i książki, będące prezentacją opracowanych przez nas archiwów.
Nasze projekty są wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, M. St. Warszawa, Kreatywną Europę i inne podmioty.
Podczas opracowywania archiwów współpracowaliśmy z wieloma instytucjami m. in. z Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Słowacji i Węgier.

Repozytorium

The www.forgottenheritage.eu database was created in 2018 as part of the “Forgotten Heritage: European Avant-garde Art Online” project, an initiative by the Arton Foundation (www.fundacjaarton.pl) within the Creative Europe programme.