aktualności

Opracowanie archiwum Laboratorium Technik Prezentacyjnych

Fundacja Arton przy wsparciu Naczelnych Archiwów Państwowych w ramach programu "Archiwistyka Społeczna" opracowuje archiwum katowickiej grupy Laboratorium Technik Prezentacyjnych. Laboratorium powstało w 1975 r. Założycielami grupy byli ówcześni studenci Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach: Grzegorz Zagraja, Jadwiga i Jacek Singer oraz Marek Kołaczkowski. Artyści interesowali się i chcieli eksplorować nowe media - fotografię, film i wideo. 

Dorobek grupy, pomimo prekursorskiego charakteru ich działań nie został dotąd opracowany. Scalone archiwa poszczególnych uczestników Laboratorium, w tym dokumentację z realizowanych przez nich instalacji wideo, filmów zapisywanych na taśmach 16 mm, a także liczne grafiki, fotografie i negatywy, po zdigitalizowaniu i opracowaniu zostaną udostępnione w grudniu 2019 r. w Repozytorium Fundacji Arton oraz w bazie Forgotten Heritage www.forgottenheritage.eu.

Projekt jest realizowany w ramach programu Archiwistyka Społeczna. 
Opracowanie archiwum Laboratorium Technik Prezentacyjnych