aktualności

Ukryte dziedzictwo: pracownie artystek i artystów z grupy wyszehradzkiej online

Projekt, który do 2025 roku będzie realizowany przez Fundację Arton (Polska), Moravská galerie v Brně (Czechy, www.moravska-galerie.cz), Technická univerzita v Košiciach (Słowacja, www.fu.tuke.sk), Trance Balance Kft (Węgry, www.acbgaleria.hu) odnosi się do tego, jak wiele cennych dzieł sztuki i ważnych materiałów źródłowych powstałych ok. 1960-1980 pozostaje niedostępnych dla odbiorców i badaczy i jest narażonych na zniszczenie.

Dotyczy to zwłaszcza dorobku pokolenia artystów urodzonych w czasie II wojny światowej i tuż po niej, którzy często tworzyli dzieła efemeryczne i nie przywiązywali większej wagi do ich rozpowszechniania. Przedstawiciele tej generacji w dużej mierze skupiali się na samym procesie tworzenia, często kosztem komercjalizacji swojej twórczości czy zabezpieczenia prac i archiwów, przez co wielu z nich nie tylko nigdy nie zaistniało w oficjalnym dyskursie sztuki, ale nie zadbali o swoje dzieła i o zapewnienie im należytej konserwacji. Negatywną konsekwencją tej sytuacji jest nieobecność wielu wybitnych artystek i artystów w świadomości odbiorców i badaczy sztuki.

Jednocześnie wiele cennych dzieł, wciąż można odnaleźć w pracowniach artystów lub ich prywatnych mieszkaniach i domach, które często pełniły funkcję pracowni. To właśnie te przestrzenie są przedmiotem zainteresowania organizacji realizujących wspólnie projekt Ukryte Dziedzictwo. Poprzez niego, chcielibyśmy udostępnić tego typu materiały odbiorcom, chcielibyśmy określić metody opieki nad takimi zasobami, wypracować dobre praktyki pracy z tego typu materiałami wśród wielu typów instytucji kultury i artystów oraz ich spadkobierców.

Naszym celem jest również dokumentacja prywatnych pracowni artystycznych jako miejsc kluczowych dla pola i sektora kultury.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego

Visegrad Fund: www.visegradfund.org
Ukryte dziedzictwo: pracownie artystek i artystów z grupy wyszehradzkiej online