publikacje

1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video

Najnowsza publikacja Fundacji Arton jest poświęcona twórczości Pawła Kwieka w latach 70. Zawiera eseje autorstwa Davida Crowleya, Mariki Kuźmicz, Marka Nasha i Łukasza Rondudy, w trzech wersjach językowych (pl., niem., ang.)

Fragment książki autorstwa Łukasza Rondudy: "Paweł Kwiek na początku lat 70. należał do Warsztatu Formy Filmowej (był jednym z jego głównych animatorów) (…). Usytuowanie pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami polskiej neoawangardy lat 70. nadało realizacjom artysty bardzo oryginalny i pionierski charakter. Z jednej strony Paweł Kwiek prezentował wówczas postawę analityczną, z drugiej, w duchu formy otwartej, cenił improwizację w działaniach z ludźmi oraz działalność społeczno-polityczną."

Fragment eseju Mariki Kuźmicz: "Coś, być może właśnie paranaukowy język, którym mówi, sprawia, że to, co kluczowe przy analizie jego działań, usuwa się na dalszy plan. Kluczowa staje się jego obecność. Dosłowna, fizyczna obecność. Zbiór jego prac jest jak katalog autoportretów. On sam – jak wszechobecny performer, ciągle zajęty. Traktujący swoje działanie nie jako grę, ale jako poligon dla doświadczeń, doświadczeń bardzo serio – służących do znalezienia i określenia swojego miejsca w rzeczywistości."

Projekt graficzny: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski, Fontarte (www.fontarte.com)

ISBN: 978-83-938029-4-4

Wydawca: fundacja Arton

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ERSTE Kontakt.
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video
1, 2, 3...ćwiczenia operatorskie. Paweł Kwiek. Fotografia, film, video