publikacje

Historia performance w Polsce

Książka jest opracowaniem historii sztuki performans w Polsce. Obejmuje okres od momentu rozpoczęcia działalności teatru Cricot w Krakowie, przez spektakle wojennego Teatru Niezależnego Tadeusza Kantora, a także jego powojenną działalność i twórczość wrocławskich sensybilistów pod koniec lat 50. XX w. W dalszych rozdziałach autorka charakteryzuje środowisko m.in. Galerii Repassage, Galerii Dziekanka czy katowickiej grupy Oneiron oraz indywidualną twórczość artystów z pokolenia, którego udziałem było konstytuowanie tego medium (Zbigniew Warpechowski, Ewa Partum, Krzysztof Zarębski, Jerzy Bereś, Maria Pinińska-Bereś i wielu innych).

Przedmiotem i celem publikacji jest przedstawienie tych postaw i wydarzeń, które ze współczesnej perspektywy odczytujemy jako działania performantywne. Aby móc w ten sposób weryfikować zebrany materiał, przyjęłam kryteria takie jak: fizyczna obecność artysty przy tworzeniu danej realizacji i podejmowane przez niego próby znoszenia granicy pomiędzy codziennością, sztuką, otwarcie danej realizacji na partycypację widza. Do performansu zaliczane są zarówno działania indywidualne, jak również realizacje powstałe przy zaangażowaniu większej grupy twórców. Niektóre prace powstawały przy użyciu mniej lub bardziej szczegółowego scenariusza, w ramach którego mógł pojawić się, ale nie musiał, element przypadku, inne były całkowicie improwizowane. Jedne odbywały się w przestrzeniach sztuki, galeriach (w Polsce niemal nigdy w muzeach), inne w przestrzeni publicznej bądź miejscach alternatywnych – klubach, barach, mieszkaniach prywatnych. Część z nich była kameralnymi, intymnymi gestami, inne przyjmowały charakter bardziej monumentalnych realizacji, trwając od kilku minut do wielu godzin – różnorodność ta była także udziałem artystów w Polsce, o czym będzie miał okazję przekonać się czytelnik.

Autorka: dr Marika Kuźmicz

Wydawca: Fundacja Arton, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ISBN: 978-83-938029-5-1

Projekt i skład: Katarzyna Rzepka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Historia performance w Polsce