wydarzenia

Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)

21 marca– 5 maja 2013
J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji) to instalacja składająca się z tekstu i video, kolejna inkarnacja rozpoczętego ponad 10 lat temu projektu Tomasza Konarta, który przybierał różne formy – od aplikacji internetowej do wystawy fotografii. Materiałem Trzynastu Projekcji są znalezione fotografie i znalezione historie. Konart stworzył z nich swój autoportret lub raczej negatyw autoportretu. W siedzibie Fundacji ARTon artystakontynuował pracę, wzbogacając swą historię o nowe rozdziały.
 
http://tomaszkonart.net/
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)
Tomasz Konart /J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N/D (Trzynaście Projekcji)