wydarzenia

Arton Review. Wokół formy filmowej

7 września 2016, godz. 18.00
Przegląd filmów: Muzeum Narodowe w Warszawie, sala KinoMuz

9 września 2016, godz. 18.00
Wernisaż wystawy: Fundacja Arton, ul. Miedziana 11
Wystawa trwa do 17 września 2016

5 października 2016, godz. 19.00
Przegląd filmów w BWA Zielona Góra

Wojciech Bąkowski // Piotr Bosacki // Wojciech Bruszewski // Henryk Gajewski // Paweł Kwiek // Łukasz Jastrubczak // Agnieszka Lasota // Karol Radziszewski // Józef Robakowski // Łukasz Sosiński // Ryszard Waśko // Szalona Galeria (Agnieszka Polska, Janek Simon, Jakub de Barbaro)


„Arton Review. Wokół Formy Filmowej” to przegląd polskiego filmu eksperymentalnego i wideo zrealizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, któremu towarzyszy wystawa w Fundacji Arton. Program zainicjowany w 2014 roku oparty jest o zasoby Repozytorium Fundacji Arton – cyfrowego archiwum polskiej sztuki lat 70.

Materiał zawarty w archiwum stał się punktem wyjścia do stworzenia serii prac wideo zainspirowanych twórczością klasyków polskiej awangardy. Do ich zrealizowania zaprosiliśmy twórców obecnych na polskiej scenie artystycznej: Wojciecha Bąkowskiego, Łukasz Jastrubczaka, Agnieszkę Lasotę, Karola Radziszewskiego i Łukasza Sosińskiego.

Przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa prezentująca autorskie sposoby konstruowania filmów. Gorączka poszukiwań, która poprzedza działanie zazwyczaj jest niewidoczna w finalnym projekcie lub też wcale nie prowadzi do ukończenia dzieła. Bezsenne noce w pracowni owocujące niekiedy jedynie krótkim zapiskami – małe, poetyckie epifanie zamknięte w suchej adnotacji to często jedyne ślady ożywiające na nowo myśl twórcy. Pokazane na wystawie szkice, notatki, makiety, ujęcia próbne ujawnią ten niewidoczny dla widza etap poprzedzający powstanie filmu.

Program wydarzenia w BWA Zielona Góra:
Program Filmowy
Paweł Kwiek, Rozmowa z Bogiem I i II (1990), 10’19’’
Łukasz Jastrubczak, Telepatia (2014), 3’3’’
Józef Robakowski, Idę (1973), 256", 1, 2, 3, 4 (Videopoliczki) (1993) , 1’36”
Wojciech Bąkowski, Do lampy od lampy (2011), 3’14”, Żeby dalej tak szło (2010), 5’43”
Ryszard Waśko, Prosto-Krzywa (1973), 7’13”
Łukasz Sosiński, Cruising the neighborhood, thinking (2016), 3’38”
Agnieszka Lasota, Zdarzenie (2016), 6’22”

Po pokazie filmów odbędzie się spotkanie z Agnieszką Lasotą, która opowie o pracy nad filmem Zdarzenie (2014) inspirowanym twórczością Zdzisława Jurkiewicza.

Kuratorka: Jagna Lewandowska
Display design: Łukasz Sosiński


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Arton Review. Wokół formy filmowej
Arton Review. Wokół formy filmowej
Arton Review. Wokół formy filmowej
Arton Review. Wokół formy filmowej
Arton Review. Wokół formy filmowej