wydarzenia

Konferencja Historie jeszcze nienapisane, Artystki Europy Środkowo-Wschodniej

w dniach 2-3 września 2021, link do rejestracji na wydarzenie: https://app.evenea.pl/event/nyws/

Komitet organizacyjny konferencji:

Barbara Borčić, Sandra Križić Roban, Marika Kuźmicz Lana Lovrenčić, Andra Silapētere

Organizatorzy: Fundacja Arton, Latvian Centre for Contemporary Art- LCCA Ryga, Center for Contemporary Arts - SCCA-Lublana oraz Office for Photography, Zagrzeb

Konferencja odbywa się w j. angielskim, jest tłumaczona na j. polski

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Historie jeszcze nienapisane. Artystki w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się w dniach 2-3 września 2021 jako wydarzenie w trybie zdalnym (platforma zoom). Organizatorami konferencji są Fundacja Arton (Warszawa), Latvian Centre for Contemporary Arts (Ryga), SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts (Lublana), Office for Photography (Zagrzeb).

Wykluczenie twórczości kobiet z kanonu historii sztuki doprowadziło do wymazania dorobku wielu artystek. Tego rodzaju zaniedbanie występowało powszechne, niezależnie od sytuacji społeczno-politycznej. Jednak artystki, historyczki sztuki, krytyczki, kuratorki czy galerzystki w kulturowo i gospodarczo „peryferyjnych” krajach, takich jak państwa za dawną żelazną kurtyną czy w byłej Jugosławii, były zagrożone podwójnym wykluczeniem – zarówno ze względu na położenie geograficzne, jak i płeć. Wraz z rozwojem nowych państw i społeczeństw socjalistycznych po II wojnie światowej kobiety umacniały swoją pozycję nie tylko politycznie i kulturowo, ale także artystycznie. Jednak na przeszkodzie ich prognozowanemu awansowi w różnych dziedzinach stał tradycyjnie dominujący pogląd patriarchalny, wspierany przez społeczne struktury władzy. Aby zmienić ten stan rzeczy, Fundacja Arton (Warszawa), Latvian Centre for Contemporary Arts (Ryga), SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts (Lublana) oraz Office for Photography (Zagrzeb) w 2019 roku wspólnie zainaugurowały projekt pt. Not Yet Written Stories: Women Artists’ Archives On-line / Historie jeszcze nienapisane. Archiwa artystek online, który skupia się na artystkach z Polski, Łotwy, Chorwacji i Słowenii w celu zwiększenia świadomości na temat ich twórczości, postaw, biografii Europie Środkowo-Wschodniej, a tym samym stymulowania nowych odczytań historii. Projekt nie tylko mapuje regionalne konteksty i sieci współpracy, ale także skłania do ponownego przyjrzenia się wspólnym punktom w procesie pisania historii, rozpatrując płeć w społecznym, politycznym, kulturowym i artystycznym kontekście środkowoeuropejskim. Konferencja pt. Not Yet Written Stories. Women Artists in Central and Eastern Europe / Historie jeszcze nienapisane. Artystki w Europie Środkowo-Wschodniej.jest częścią tego wieloletniego projektu. Konferencja prezentuje szeroki kontekst roli kobiet w tworzeniu sztuki i kultury, dzięki prezentacjom uczestniczek i uczestników z dwunastu krajów, od Łotwy przez Bułgarię, Ukrainę i Chorwację.

Na dwudniową konferencję złoży się siedem paneli poświęconych zagadnieniom takim jak twórczość artystek w obszarze zarówno nowych mediów, jak i tekstyliów oraz np. edukacja artystyczna kobiet, sztuka zaangażowana społecznie i politycznie i wiele innych.

Konferencja zostanie zainaugurowana wykładem prof. Leonidy Kovač pt. Subwersja normatywnej heteroseksualności w autoreprezentacyjnych pracach Nasty Rojc

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji jest projekcja filmów Sonji Savić’s oraz performans Ana Čigon pt. Dear Ladies, Thank you (2011-2013) z wprowadzeniem artystki.

02.09.2021

9.00 - 10.00

Wykład Leonidy Kovač Subversion of normative heterosexuality in the self-representational works of Nasta Rojc

Panel #1

10.00 - 11.30

moderatorka: Marika Kuźmicz

Urška Savič: Reflections on the Archive as a Strategy for Re-writing Histories

Karolina Majewska-Güde:Telling Stories about Feminist Art in Socialist Europe, or an Archive as a Place of Cross-Generational Re-doing

Tia Čiček: Examining womens roles at the ŠKUC Gallery in the 1980s

Wanda Janakiewicz: Urszula Czartoryska as theoretician and founder of the Photography Department at the Museum of Modern Art in ŁódźPanel #2

12.00 - 13.30

moderatorka: Andra Silapētere

Tatiana Bogacheva: Social Reproduction in the Eastern European Art

Anne Pfautsch:The Archive of Sibylle Bergemann: Questions of Memorialisation and Reinterpretation

Miha Colner: Triple Exclusion / case study Ljubljana: Dragica Čadež & Duba Sambolec

Panel #3

14.30 - 16.30

moderatorka: Barbara Borčić

Kateryna Iakovlenko: Art Between Manhood and Activism: Role of Ukrainian Women Artists During Political Transformations

Adele Bea Cipste and Ieva Melgalve: Ways of Forgetting: The Faded Image of Women Artists in Periodicals of the Latvian SSR

Magdalena Worłowska: Spiritual and Rational Witches - Ecological Art of Female Artists in The Polish Peoples Republic

18.00

Projkecja performasu Dear Ladies, Thank you (2011-2013) Any Čigon03.09.2021

Panel #1

9.00 - 10.30

moderatorka: Barbara Borčić

Slađana Petrović: Varagić Archiving female performance in Yugoslavia – Dragana (Jovanović) Žarevac

Iliyana Nedkova: Why Have There Been No Great Contemporary Bulgarian Women Artists?

Kateřina Štroblová:There Is Nothing Like Women’s Art. Work, Positions and Emancipation of Female Artists in Czechoslovakia during the Normalisation PeriodPanel #2

11.00 - 13.00

moderatorka: Marika Kuźmicz

Ivor Glavaš:The figure of the woman author: Tatjana Ivančić

Łukasz Mojsak: Between History and the Future. On Sonja Savić’s VideosPanel #3

14.00 - 15.30

moderatorka: Andra Silapētere

Kata Balázs:Little material, lot of thought Margit Szilvitzky and experimental textile / fibre artStefanie Proksch-Weilguni: Unraveling the Fibre Art of Geta Brătescu

Johana Lomová: Exclusion through specialisation Membership of Women Artists in the Czechoslovak Artists´ Union in the 1950´s and 1960´s and its consequences for writing art history

Eda Tuulberg: The Abdomen is Over-EtchedPanel #4

16.00 - 17.30

Uschi Klein: Picturing the female gaze: photography as a form of cultural resistance during Romania’s communist era

Maria Anna Rogucka: Alina Ślesińska’s Self-awareness? Why and What Kind of Artist’s Image Creation through Photographs in Mass Printed Media?

Tihana Rubić & Ana Šeparović: The Construction of Gender in Interwar Photography: An Interdisciplinary View

Šelda Puķīte & Indrek Grigor: Silver girls: Retouched history of photography

19.00

Pokaz filmów Sonji Savić:

Play, 1997, 22’

Superreal (Superstvarnost), 1997, 57’

Sonja Savić ur. 1961 w Čačaku, Serbia. Aktorka, gwiazda kina byłej Jugosławii lat 80., zadebiutowała w 1977 roku. W latach 90. podjęła niezależną działalność artystyczną w dziedzinie teatru i sztuk wizualnych jako założycielka alternatywnej grupy teatralnej i artystka video. Mało znane prace video Savić odnoszą się do jugosłowiańskiej sceny kontrkulturowej i artystycznej, a także do bolesnej historii Bałkanów lat 90. Artystka łączyła w nich materiały znalezione z nakręconymi przez siebie scenami aktorskimi. Filmy te charakteryzują się dynamiczną, transową estetyką. Przypominają kolaże, w których splatają się ze sobą zapętlone obrazy i motywy. Savić zmarła w 2008 roku w Belgradzie. Opiekunem jej spuścizny jest galeria Nadežda Petrović w Čačaku.

Dzięki uprzejmości Nadežda Petrović Gallery, Čačak, Serbia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt realizowany w ramach programu Kreatywna Europa

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt: marika.kuzmicz@fundacjaarton.pl
Konferencja Historie jeszcze nienapisane, Artystki Europy Środkowo-Wschodniej