wydarzenia

Faceblok

maj - sierpień 2012 / Warszawa
 październik - listopad 2012 / Wrocław
 
FaceBlok był efemeryczną interwencją w tkankę współczesnej metropolii.
 
W wybranych lokalizacjach - prywatnych mieszkaniach w Warszawie i Wrocławiu, Agnieszka Lasota udostępniła lokatorom zestawy laptopów z projektorami, a okna ich domów zamieniła w ekrany widoczne dla przechodniów i sąsiadów na zewnątrz budynków. Zadaniem każdego z użytkowników było zalogowanie się na stronie www.faceblok.com.pl i wpisywanie dowolnych haseł, które sprzęt wyświetlał na powierzchni szyb. Na stronie www.faceblok.com.pl można było śledzić wpisy innych uczestników.
 
Artystka pozostawiając uczestnikom dużo wolności uznawała zarówno dialog pomiędzy oknami-ekranami jak i prostą, jednostronną formę zewnętrznej komunikacji na wzór prostych dialogów znanych wszystkim użytkownikom digitalnych komunikatorów.
 
Obecnie widać wyraźnie, że publiczne wystąpienia przeniosły się do Internetu, w efekcie czego zaciera się granica pomiędzy tym co prawdziwe, a co wirtualne. W projekcie Faceblok używając Internetu uczestnicy próbowali sprawić, żeby osobista wiadomość przesłana przez użytkownika w sieci, stała się postulatem w rzeczywistości. Cyfrowe komunikaty wybrzmiały w realnej przestrzeni, dzięki czemu możliwe stało się uchwycenie zacierającej się granicy pomiędzy namacalnym światem materialnym, a jego wirtualnym odbiciem.
 
Zobacz także na: http://www.faceblok.com.pl
 
Projekt we Wrocławiu realizowany był we współpracy z BWA Awangarda
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok
Faceblok