wydarzenia

Not Yet Written Stories - Women Artists Archives Online

W 2020 i 2021 r. ramach nowego projektu Not Yet Written Stories - Women Artists Archives Online, który realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa, a którego liderem jest Fundacja Arton, w Lublanie, Rydze, Warszawie i Zagrzebiu odbędą się wystawy artystek z Polski, Słowenii, Chorwacji i Łotwy. Częścią projektu jest także repozytorium online www.forgottenheritage.pl, które w ciągu 2 lat wzbogaci się o około 1550 prac, skatalogowanych w ramach prowadzonej przez zespół badawczy kwerendy. Częścią projektu są także warsztaty we wszystkich krajach partnerskich, międzynarodowa konferencja w Warszawie, poświęcona odkrywaniu sztuki kobiet, jako immanentnej części europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wydanie książki, która podsumuje całośc projektu, przede wszystkim trzyletnie kwerendy.

Fundacja Arton od kilku lat wraz z partnerami zajmuje się digitalizacją archiwów europejskiej sztuki awangardowej. Główną ideą tego przedsięwzięcia było zbudowanie innowacyjnej bazy danych i udostępnienie transgranicznego repozytorium online, które będzie rozbudowywane w ramach projektu "Not Yet Written Stories".

Jako historycy sztuki i specjaliści w dziedzinie sztuk wizualnych, uważamy, że to niezwykle ważne, żeby do publicznego dyskursu włączyć prace kobiet artystek i uniknąć dalszej dyskryminacji kobiet w polu sztuki – mówi Marika Kuźmicz, kuratorka projektu.

Akademicki “grzech zaniedbania” i wykluczenie prac kobiet z kanonu historii sztuki doprowadziło do wymazania dokonań wielu twórczyń. Kobiety artystki krajów zza żelaznej kurtyny, spoza głównego obiegu świata sztuki, były zagrożone podwójnym wykluczeniem, zarówno ze względu na aspekt geograficzny, jak i aspekt dyskryminacji płci. Omawiany projekt ma na celu przeciwdziałanie temu stanowi rzeczy, a również edukowanie nowego pokolenia badaczy.

Ten europejski projekt obejmuje organizację warsztatów z udziałem studentów z różnych krajów, a następnie, w oparciu o ich pracę, zorganizowanie międzynarodowych wystaw w Warszawie, Lublanie, Rydze i Zagrzebiu. Cztery grupy warsztatowe złożone ze studentów pod opieką czterech zespołów nadzorujących w każdym kraju partnerskim, przeprowadzą badania mające na celu określenie skali fenomenu wykluczenia kobiet artystek w ich krajach i konsekwencji takiego wykluczenia.


Warsztaty:

dr Marika Kuźmicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja Arton

dr Ewa Kociszewska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Tomasz Weresa, dyrektor Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Barbara Borčić, DIVA Station at SCCA - Ljubljana, Słowenia

Peter Cerovšek, DIVA Station at SCCA - Ljubljana, Słowenia

dr Sandra Križić Roban, Institute Historii Sztuki, Zagrzeb, Chorwacja

Lana Lovrenčić, Office for Photography, Zagrzeb, Chorwacja

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków programu Kreatywna Europa
Not Yet Written Stories - Women Artists Archives Online