wydarzenia

Digitalizacja / Repozytorium Fundacji Arton

W 2016 r. w ramach programu Infrastruktura Kultury Fundacja Arton zrealizowała projekt Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz zakup kamery, statywu i mikroportów do produkcji filmów o sztuce. Wyposażenie pracowni (aparat fotograficzny, skaner, komputer i dyski) pozwoli nam na profesjonalne skanowanie dokumentów, nagatwywów i odbitek fotograficznych, które następnie zostaną udostępnione w Repozytorium Fundacji Arton. Zakup kamery ze statywem i mikroportu umożliwi na przygotowywanie filmów o sztuce i artystach lat 70., które również będziemy udostępniać na w Repozytorium.

Zakupy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Ogólnodostępne Repozytorium Fundacji ARTon znajdujące się na stronie http://www.repozytorium.fundacjaarton.pl/ to cyfrowe archiwum obejmujące dorobek wybitnych polskich artystów powojennych, działających głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych m. in. Wojciecha Bruszewskiego, Oskara Hansena, Jana Świdzińskiego, Jolanty Marcolli, Romualda i Anny Kutery, Pawła Kwieka, Ryszarda Waśko, Andrzeja Różewicza czy Józefa Robakowskiego.

Digitalizowane obiekty stanowią ważny fragment polskiej historii sztuki, paradoksalnie mało znany odbiorcom polskim lecz budzący zainteresowanie wśród zagranicznych instytucji kulturalnych. Wiele druków i katalogów wystaw które zostały objęte digitalizacją, powstawało poza oficjalnym obiegiem sztuki, w niewielkich nakładach, liczących kilkadziesiąt sztuk, następnie ulegały rozproszeniu, a część z nich zniszczeniu. Digitalizacja obiektów często istniejących jedynie w pojedynczych, autorskich kopiach, przechowywanych dotąd w niekorzystnych warunkach domowych ma na celu również zabezpieczenie cennych zbiorów przed zniszczeniem oraz zmniejszenie ryzyka nadużyć w procesie eksploatacji.

Archiwum fundacji ARTon zawiera przede wszystkim skany fotografii, negatywów, dokumentów (maszynopisów, katalogów, projektów, szkiców) oraz filmy przenoszone na medium cyfrowe z taśm 16mm i prace wideo. Digitalizowane materiały ze względu na to, iż są obecnie wyłącznie w posiadaniu osób prywatnych, artystów lub ich najbliższych spadkobierców są bezcennym źródłem wiedzy dla badaczy i historyków w Polsce i zagranicą. Fundacja Arton stara się archiwizować nie tylko prace artystów, ale także notatki dokumentujące ich proces twórczy, stanowiące cenne źródło wiedzy i nakreślające kontekst dla odbioru dzieła.
Digitalizacja / Repozytorium Fundacji Arton
Digitalizacja / Repozytorium Fundacji Arton
Digitalizacja / Repozytorium Fundacji Arton
Digitalizacja / Repozytorium Fundacji Arton
Digitalizacja / Repozytorium Fundacji Arton