wydarzenia

Film awangardowy polskich artystek lat 70

artystki: Izabella Gustowska, Iwona Lemke-Konart, Jolanta Marcolla, Natalia LL, Ewa Partum, Teresa Tyszkiewicz

organizatorzy: Anthology Film Archives, Instytut Polski w Nowym Jorku, Fundacja Artonhttp://anthologyfilmarchives.org/film_screenings/series/53058

pokaz filmów on-line: 13 – 26 stycznia 2021

całkowita długość pokazu: ok. 100 min

Lata 70. XX wieku w polskiej sztuce były czasem ożywienia, które przejawiało się między innymi zainteresowaniem artystów i artystek nowymi mediami. Szczególnie zauważalna jest wówczas intensyfikacja działań z użyciem filmu, a całkowicie nową jakość stanowi wideo, które zaczęło być obecne w polskiej sztuce od 1973 roku. Na obydwu tych polach swoją obecność mocno zaznaczyły kobiety, mimo że w PRL-u dostęp do kamer, w szczególności do przenośnych kamer wideo, był dla nich bardzo ograniczony. Jednak wbrew tym ograniczeniom, jak również pomimo tego, że artystyczne szkoły wyższe w Polsce nie dawały wówczas możliwości pracy z medium filmu, twórczyniom udało się wypracować własny oryginalny język filmowej wypowiedzi. Artystki realizowały zarówno analityczne konceptualne propozycje, filmy strukturalne, jak również bardziej impresyjne prace odnoszące się do kwestii płci, z różnych punktów widzenia mówiące o kobiecości i jej doświadczaniu. W ramach programu prezentujemy filmy wywodzące się zarówno z pierwszego jak i drugiego nurtu, proponując również filmy „odkryte” niedawno, jak zdigitalizowany dopiero w 2020 r. film Teresy Tyszkiewicz ARTA czy filmy Jadwigi Singer, której archiwum od 2018 r. opiekuje się Fundacja Arton.

Program został przygotowany przez Marikę Kuźmicz i jest organizowany we współpracy z Fundacją Arton oraz Instytutem Polskim w Nowym Jorku.

Składamy podziękowania za udostępnienie filmów Artystkom: Izabelli Gustowskiej, Iwonie Lemke-Konart, Jolancie Marcolli Natalii LL, Ewie Partum oraz rodzinie Jadwigi i Jacka Singer, Zdzisławowi Sosnowskiemu, galerii lokal_30 i Filmotece Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Program:

Jolanta Marcolla

Czapka, 1975, 5’22’’

Reakcja wymuszona, 1976, 1’20’’

Kaprys, 1975, 4’27

Całus, 1975, 1’51’’

Jadwiga Singer

Walka, 1979, 2’21’’

Destrukcja, 1978, 1’34

50 km /h, 1978, 2’25’’

13 ujęć, 1978, 5’30’’

Master Mindd, 1979, 3’00’’

Iwona Lemke–Konart

Sztuka jest w życiu, 1984, 9’12’’

Obrazki, 1984, 2’53’’

Granice ludzkich możliwości, 1984, 3’01’’

Izabella Gustowska

Względne cechy podobieństwa, 1979/80, 4’30’’

Teresa Tyszkiewicz

ARTA, 1984/5, 3’10’’

Oddech, 1981, 16’44’’

Dzień po dniu, 1980, 15’42’’

Natalia LL

Rejestracja permanentna co 1 km autostrady E22, 1970, 2’10’’

Permanentna rejestracja czasu, 1970, 0’35’’

Impressions, 1973, 3’46’’

Ewa Partum

Rysunki telewizyjne, 1976, 6’02’’

Kino tautologiczne, 1973, 4’20’’

Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety, 1979, 7’16’’
Film awangardowy polskich artystek lat 70