wydarzenia

Podkast Remember Her Name

Podkasty Remember Her Name to seria rozmów z artystkami i o artystkach. Celem cyklu jest poznanie historii twórczyń dotyczących ich działalności i uczynienie ich praktyki bardziej rozpoznaną w aktualnym dyskursie. Poprzez to i inne działania staramy się przeciwstawić zjawisku zapominania oraz pomijania dorobku kobiet na scenie artystycznej. W kolejnych wywiadach prowadzonych z samymi artystkami, ale także historyczkami sztuki, teoretyczkami, kuratorkami i wykładowczyniami, koncentrujemy się na wybranych pracach z oevre danej twórczyni. Dając wyobrażenie o charakterze wybranych praktyk artystycznych, przedstawiamy twórczynie kobiet z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przybliżając ich dorobek międzynarodowemu gronu odbiorców.

Cykl jest częścią projektu Not Yet Written Stories – Women Artists’ Archives Online w ramach programu Kreatywna Europa. Kuratorką cyklu jest Julia Kusiak (Fundacja Arton).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Julia Kusiak rozmawia z Anną Kuterą:

https://vimeo.com/570715312

Marika Kuźmicz o Jadwidze Singer:

https://vimeo.com/561094129

Leonida Kovač & Sandra Križić Roban o Editcie Schubert:

https://vimeo.com/558464281

Julia Kusiak rozmawia z Iwoną Lemke-Konart:

https://vimeo.com/541733629

Julia Kusiak rozmawia z Teresa Gierzyńską:

https://vimeo.com/534171211
Podkast Remember Her Name