wydarzenia

Arton Review

1 października rusza Arton Review - cykl pokazów filmowych przygotowywany przez Fundację Arton we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Proponowany program filmowy oparty jest o zasoby Cyfrowego Archiwum Fundacji Arton, czyli bazie polskiej sztuki lat 70.

Cyfrowe Archiwum zawiera fotografie, dokumenty, a także filmy autorstwa m.in Jolanty Marcolli, Ryszarda Waśko, Pawła Kwieka, Romualda Kutery, Andrzeja Jórczaka, Oskara i Zofii Hansen.

Materiał zawarty w Repozytorium Fundacji Arton stał się punktem wyjścia do stworzenia serii (para)dokumentalnych obrazów filmowych lub etiud inspirowanych twórczością klasyków polskiej awangardy. Do współpracy przy realizacji filmów, zaprosiliśmy twórców obecnych na współczesnej polskiej scenie artystycznej.

Artystów, których zadaniem było stworzenie współczesnego filmu wybraliśmy po przeanalizowaniu metody pracy oraz wątków pojawiających się w ich twórczości, zbliżających ich do oeuvre twórców wykorzystujących medium filmowe kilka dekad wcześniej. Budujemy tym samym przestrzeń, dla zawiązania się oryginalnych, międzypokoleniowych dialogów, co także postrzegamy jako cele Fundacji Arton.

Gdzie i kiedy:

1.10 Zdzisław Jurkiewicz – film Agnieszki Lasoty „Zdarzenie”

22.10 Andrzej Jórczak – film Fundacji Arton „Patrząc na Alfa Ursae”

12.11 Paweł Kwiek – film Łukasza Jastrubczaka

3.12 Wojciech Bruszewski – filmy Piotra Bosackiego i Mateusza Sadowskiego

14.01 Spotkanie poświęcone twórczości Jolanty Marcolli

UWAGA: Seanse odbywać się będą w środy o godz. 19.00 w Sali Kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie.


Partner: Narodowy Instytut Audiowizualny

Patronat: TVP Kultura
Arton Review