wystawy

Fałszywy uśmiech. Język estetycznej spekulacji w fotografii chorwackiej

Wystawa prezentuje prace Edity Schubert (1947 –2001), Željko Borčicia (1942 – 2015), Petara Dabaca (1942), Željko Jermana (1949 – 2006) i Vlado Marteka (1951), jednych z najważniejszych i najbardziej aktywnych chorwackich artystów w latach 70.

Kuratorka wystawy, Sandra Križić Roban, przygotowała ją, bazując na kwerendzie przeprowadzonej w ramach projektu „Forgotten Heritage. European Avant-garde Art On-line”. Na początku lat 70. XX w. artyści w różnych krajach, w tym twórcy w byłej Jugosławii, podejmowali praktyki mające na celu analizę medium fotografii, włącznie z działaniami transformującymi dwuwymiarowe zdjęcia w obiekty fotograficzny. Wydaje się, że zakwestionowano wówczas wszystkie zasady rządzące wcześniej fotografią. Pod auspicjami ruchu New Art Practice, uwolniono fotografię z obowiązku odwzorowywania rzeczywistości. Dzięki radyklanym zmianom w pojmowaniu medium fotograficznego, artyści zainaugurowali rozumienie fotografii jako odrębnego spekulatywno–poetyckiego języka. W poszerzonym polu fotografia stała się bardzo podatnym gruntem dla badania natury sztuki oraz dzieła sztuki.

Wystawa dostępna jest on-line:

https://vimeo.com/493483275

oraz po wcześniejszym umówieniu od 17 stycznia do 5 marca 2021.

Zapraszamy na wykład Sandry Križić Roban "Fałszywy uśmiech. Język fotgoraficznej interpretacji i estetycznej spekulacji w fotografii chorwackiej dostępny on-line:

https://www.youtube.com/watch?v=q3Fvz-CKzQg&t=1386s

Wystawa dofinansowana przez Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji w ramach programu przygotowanego z okazji prezydencji Republiki Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej.
Fałszywy uśmiech. Język estetycznej spekulacji w fotografii chorwackiej

Inne wystawy