wystawy

Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych

Kuratorzy: Marika Kuźmicz, Łukasz Mojsak

Wystawa dostępna on-line: https://vimeo.com/494055034

Pierwsza od czterech dekad wystawa prezentująca dokonania kolektywu Laboratorium Technik Prezentacyjnych (LTP) zawiązanego w drugiej połowie lat 70. w Katowicach. W ciągu zaledwie kilku lat działalności grupy jej członkowie podążyli własną trajektorią artystyczną. Wiodła ona z pola grafiki warsztatowej, którą studiowali na wydziale w Katowicach (część krakowskiej ASP), ku eksperymentom z filmem i wideo. Zajęli wyjątkową pozycję na przecięciu kilku dziedzin sztuki i środowisk artystycznych. Utrzymywali kontakt z kręgiem neoawangardowych twórców podejmujących analityczne eksperymenty z fotografią, filmem i wideo, byli obecni na wystawach reprezentujących środowisko graficzne, a także uczestniczyli w przełomowym dla sztuki performance w Polsce festiwalu I AM w 1978 roku. Jeden z członków LTP, Grzegorz G. Zgraja występował również na wydarzeniach muzycznych, w tym festiwalu Warszawska Jesień w 1979 roku.

Wystawa obejmuje wczesne prace graficzne członków LTP, w których uwidacznia się proces poszukiwania nowych definicji grafiki i konsekwentnego poszerzania jej granic. Są to działania z „matrycami naturalnymi” – przedmiotami gotowymi oraz zjawiskami traktowanymi jako „nośniki idei graficzności”. Prezentujemy także szereg atrakcyjnych wizualnie sitodruków Jadwigi i Jacka Singerów, w których zaznacza się zainteresowanie twórców ikonosferą reklamy i kultury konsumpcyjnej.

Ważne miejsce na wystawie zajmują realizacje filmowe oraz oparte na transmisji i zapisie wideo. Prezentowane są w formie plansz poglądowych przedstawiających koncepcje oraz gotowych prac, jak szeroki wybór wideo Grzegorza G. Zgrai z pogranicza dźwięku i obrazu. Mają one analityczny i krytyczny wymiar – służą badaniu potencjału kreowania manipulacji i złudzeń w obliczu coraz silniejszego oddziaływania nowych mediów na postrzeganie świata.


Spośród czworga członków grupy: Marka Kołaczkowskiego (ur. 1952), Jacka Singera (1950–2020), Jadwigi Włodarczyk, później Singer (1952–2008), Grzegorza G. Zgrai (ur. 1952), tylko ten ostatni kontynuował w późniejszych latach działalność w polu sztuk wizualnych, zyskując uznanie jako artysta i pedagog. Wystawa jest okazją do przyjrzenia się twórczości całego kolektywu, która w dużej części popadła w zapomnienie i dopiero od niedawna przywracana jest do obiegu staraniem Fundacji Arton. Jej istotnym elementem jest szereg nieznanych filmów Jadwigi i Jacka Singerów. Ich działania ze strukturą obrazu filmowego naznaczone są aurą niesamowitości i niepokoju, za sprawą której wychodzą poza ramy czysto analitycznego eksperymentu.

Działalność LTP z filmem i wideo osadzona jest na wystawie w szerszym kontekście prac wideo kilkorga międzynarodowych artystek i artystów, m.in. Lyndy Benglis, Joan Jonas i Petera Campusa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Partner wystawy: Video Data Bank
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych
Wystawa Laboratorium Technik Prezentacyjnych

Inne wystawy