wystawy

Tapta

otwarcie: 9 grudnia 2021

wystawa: 10 grudnia - 4 lutego 2022

kuratorki: Greet Billet, Liesbeth Decan

Tapta (wł. Maria Wierusz-Kowalska) urodziła się w 1926 r. w Polsce, w 1945 r. przybyła do Belgii. Studiowała sztuki wizualne i tkactwo w Narodowym Wyższym Instytucie Architektury i Sztuk Wizualnych w La Cambre w Brukseli, który ukończyła w 1949 r. Od 1950 do 1960 r. wraz z mężem Krzysztofem Wieruszem-Kowalskim mieszkała w Kongo. Po powrocie do Belgii szybko zyskała uznanie jako jedna z czołowych przedstawicielek nowego pokolenia artystów redefiniujących rzeźbę poprzez użycie nici i tkanin jako pełnoprawnych elementów rzeźbiarskich. Do określenia swojej twórczości stosowała termin „miękka rzeźba” (sculpture souple), wyrażający jej ciągłe dążenie do poszerzenia definicji medium poprzez uwzględnienie jednoczesnej płynności i napięcia tkaniny. W 1975 r. uzyskała tytuł profesora i objęła warsztat gobelinu w La Cambre. Wśród jej uczennic były Ann Veronica Janssens, Monica Droste i Marie-Jo Lafontaine. Tapta zmarła w 1997 r. Zorganizowana przez Fundację Arton wystawa pt. Tapta jest drugą prezentacją twórczości artystki w Polsce – poprzednio jej prace były pokazywane w Zachęcie w 1997 r. Na wystawie „Tapta” w Fundacji Arton, którą przypominamy postać artystki, prezentujemy mobilne makiety jej rzeźb, ukazujące jej proces twórczy, „miękkie rzeźby” z lat 70. oraz dokumentację fotograficzną jej prac w przestrzeni publicznej.Wystawa jest wynikiem współpracy Fundacji Arton, LUCA School of Arts w Brukseli oraz Galerii Maurice Verbaet.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta
Tapta

Inne wystawy