wystawy

Za stołem świata. Zdzisław Jurkiewicz

Wernisaż: 14.12.2019.

Wystawa: 15.12.19– 01.02. 2020

Za stołem świata to prezentacja malarstwa, fotografii i tekstów Zdzisława Jurkiewicza (1931-2012), współtwórcy wrocławskiej awangardy. Wystawa oparta jest o prace pochodzące lat 60., 70. i 80., a jej celem jest przyjrzenie się jednej z głównych cech twórczości i osobowości artysty, jakim była umiejętność niezwykle uważnej analitycznej obserwacji świata, przy jednoczesnym zachwycie nim. Jurkiewicz jest postrzegany często jako artysta konceptualny, którego prace cechuje „chłodne” scjentyczne podejście. Jest to jednak tylko jeden z aspektów jego działalności, która okazuje się wymykać definicjom i uogólnieniom. Tym, co powodowało Jurkiewiczem - artystą, była jednocześnie pasja poznawcza i urzeczenie wszechświatem. Podróżujący rzadko i niechętnie Jurkiewicz, sam o sobie mówił, że tworzy, „siedząc za stołem świata” – odnajdując wszystko to, co go inspirowało i fascynowało, w swoim niewielkim wrocławskim mieszkaniu pełniącym funkcję pracowni malarskiej, ogrodu botanicznego, obserwatorium astronomicznego, z którego mógł obserwować, jak można by przypuszczać, niemal każde dowolne miejsce na ziemi lub w kosmosie.

Wystawie towarzyszy publikacja, która ukazała się w listopadzie 2019 nakładem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawa Dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

kuratorka: Marika Kuźmicz

współpraca: Agnieszka Chodysz-Foryś

adres: Fundacja Arton

Foksal 11 lok. 4 Warszawa
Za stołem świata. Zdzisław Jurkiewicz

Inne wystawy